Skip to content Skip to footer
 1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

1.1. MARITIMO RESIDENCE SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucureşti, sectorul 1, Str. Clucerului 35, TRONSON 2, ET 3, BIROU 2,, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9657/2006, cod unic de inregistrare 18758912 („GRAN VIA”), va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului granviamarina.ro în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) și Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal a grupului GRAN VIA (“Politica GRAN VIA”) din care societatea face parte, conform legislației în vigoare.

1.2. Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

1.3. Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal a GRAN VIA este unitară în cadrul companiilor din grupul GRAN VIA, iar baza de date este administrată în comun de grupul GRAN VIA.

1.4. GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

1.5. GRAN VIA se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

1.6. Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre disponibile la  www.granviamarina.ro în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru, precum și Politica noastră de cookies.

1.7. Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa irata@granvia.ro aparținând Responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu dispozițiile GDPR.

 

 1. Acord

2.1. Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă prezentei Politici precum și Politicii referitoare la modulele cookies. Atunci când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici. Scopul Politicii este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

2.2. Dacă nu sunteți de acord cu Politica, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 

2.3. Utilizarea site-ului granviamarina.ro nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicam modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului granviamarina.ro  pot include:

 • informații  de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, adresă de e-mail, telefon;
 • detalii despre tipul de locuință pe care v-o doriți;
 • IP-ul dumneavoastră care se colectează în momentul în care intrați în legătură cu operatorul nostru de pe site;
 • datele pe care le furnizați operatorului de pe site, în cazul în care folosiți serviciul de chat;
 • detalii ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru (în acest sens vă recomandăm să citiți Politica referitoare la modulele cookies);
 • alte informații pe care ni le transmiteți dumneavoastră, cu ocazia formulării unei solicitări pe site sau ca urmare a transmiterii lor pe email sau telefon.
 1. Modalități de colectare a datele dumneavoastră cu caracter personal

4.1. Colectăm datele dumneavoastră care provin în urma unei cereri pe email sau telefon

4.1.1. Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon în vederea menținerii unei corespondențe sau comunicări cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere pe email sau telefon, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia.

4.1.2. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport sau poștei.

4.1.3. Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării site-ului granviamarina.ro vor fi utilizate de GRAN VIA doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți decât dacă s-a obținut în prealabil acordul dumneavoastră.

4.2. Colectăm datele dumneavoastră care provin ca urmare a unei cereri de a fi contactat de un consultant

4.2.1. Colectăm datele cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, telefon, interesul de a contracta (tipul de locuință pe care v-o doriți) și care provin ca urmare a faptului că ați solicitat să fiți contactat de un consultant în acest sens, completând câmpurile de pe site.

4.2.2. În acest sens, consultanții noștri vă vor contacta pentru a vă pune la dispoziție mai multe informații și a vă trimite o ofertă personalizată.

4.2.3. După completarea formularului de contact datele dumneavoastră sunt importate în baza de date a GRAN VIA.

4.2.4. În cazul în care ați consimțit în mod expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către GRAN VIA, respectiv pentru trimiterea unor newslettere, informări despre produsele și serviciile GRAN VIA ori evenimente, concursuri organizate de către noi, GRAN VIA va prelucra datele dumneavoastră în acest scop. 

 

 1. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • oferirea produselor și serviciilor noastre constând în locuințe de tip apartament sau vile în ansamblurile rezidențiale construite de către GRAN VIA;
 • trimiterea de invitații pentru evenimentele organizate de GRAN VIA; 
 • respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor contabile și a documentelor justificative); 
 • analizarea, îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 • protejarea securității și gestionarea website-urilor și a celorlalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • transmiterea acestora către terți, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 • campanii de marketing, sondaje în rândul clienților, analize de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

 

 1. Marketing direct

6.1. Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru transmiterea de invitații și comunicări care promovează produsele și serviciile furnizate de noi. În măsura care v-ați exprimat acordul în acest sens, prin bifarea căsuței din cadrul formularului de contact, vă vom putea utiliza datele cu caracter personal furnizate în vederea transmiterii de comunicări privind produsele și serviciile pe care le furnizăm.

6.2. În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a va dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip.

6.3. Vă rugăm să aveți în vedere că în cazul unei solicitări de dezabonare poate exista un termen de până la 48/72 de ore în care este posibil să mai primiți informări sau comunicări de marketing, din considerente legate de operarea modificărilor în sistem. Dezabonarea de la primirea e-mailurilor de marketing nu împiedică transmiterea în continuare de email-uri tranzacționale prin intermediul cărora vă putem informa cu privire la stadiul tranzacției pe care o putem încheia.

 

 1. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

7.1. Putem oferi acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizați întreprinderilor din grupul GRAN VIA, respectiv, persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii GRAN VIA, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În ceea ce privește accesul celorlalte companii din cadrul grupului, acces va fi întotdeauna limitat la datele cu caracter personal de care aceștia pot avea nevoie pentru prestarea unui serviciu în ceea ce vă privește. 

7.2. De asemenea, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

7.3. Nu vom transfera date cu caracter personal în afara SEE, cu excepția cazului în care transferului i se aplică una sau mai multe garanții sau excepții specificate, respectiv o decizie de adecvareScutul de confidențialitate – Privacy Shieldreguli corporatiste obligatorii.

7.4. În lipsa unei decizii de adecvare, a statutului de membru al Scutului de confidențialitate, a regulilor corporatiste obligatorii, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau într-o organizație internațională are loc numai în următoarele condiții:

7.4.1. persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile posibile ale acestor transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a măsurilor de siguranță adecvate;

7.4.2. transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;

7.4.3. transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;

7.4.4. transferul este necesar din motive importante de interes public;

7.4.5. transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; și/sau

 1. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal 

8.1. Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

8.2. Site-ul este protejat de sistemul de criptare standard SSL (Secured Socket Layer). Această tehnologie criptează toate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le transferați către GRAN VIA.

 1. Drepturile dumneavoastră

9.1. Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a va putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele dvs., efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR,  pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar daca datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (până la 72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați o  încălcare a GDPR-ului.

9.2. În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail irata@granvia.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.

 

 1. 10.Actualizarea politicii noastre de protecție a datelor

Cea mai recentă actualizare a Politici a fost realizată în luna August 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor, pentru a reflecta orice modificări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 

 1. 11.Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail irata@granvia.ro

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii: www.granviamarina.ro 

Starea ta actuala: Permitere toate (Necesare, Preferinţe, Statistici, Marketing). 

Schimba consimțământul dumneavoastră  |  Retragere consimțământ

 

Declaraţie cookie-uri actualizată ultima oară în data de 13.10.2019 by Cookiebot

 

Necesare (4) 

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

__cfduid [x2] 

antena3.ro
sorgalla.com

Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.

1 an

HTTP Cookie

CookieConsent

granviamarina.ro

Stores the user’s cookie consent state for the current domain

1 an

HTTP Cookie

PHPSESSID

granviamarina.ro

Preserves user session state across page requests.

Session

HTTP Cookie

Statistici (5) 

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

_ga

granviamarina.ro

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 ani

HTTP Cookie

_gat

granviamarina.ro

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 zi

HTTP Cookie

_gid

granviamarina.ro

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 zi

HTTP Cookie

_hjid

granviamarina.ro

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

1 an

HTML Local Storage

gstorage

gemius.pl

Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.

Persistent

HTML Local Storage

Marketing (31) 

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

__gfp_64b

granviamarina.ro

Collects data on user visits to the website, such as what pages have been accessed. The registered data is used to categorise the user’s interest and demographic profiles in terms of resales for targeted marketing.

999 zile

HTTP Cookie

_fbp

granviamarina.ro

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 luni

HTTP Cookie

_hjIncludedInSample

granviamarina.ro

Determines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder.

Session

HTTP Cookie

ads/ga-audiences

google.com

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.

Session

Pixel Tracker

ans3

flx1.com

Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. 

1 zi

HTTP Cookie

check

flx1.com

This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website’s relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor’s experience on a website.

1 zi

HTTP Cookie

dbm1

flx1.com

Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that the visitor is shown the same advertisement. 

29 zile

HTTP Cookie

fr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 luni

HTTP Cookie

GoogleAdServingTest

granviamarina.ro

Used to register what ads have been displayed to the user.

Session

HTTP Cookie

GPS

youtube.com

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

1 zi

HTTP Cookie

gwcc

greenfieldresidence.ro

Enables Google Website Call Conversions – This registers if the visitor has clicked on call within the „contact us” sub-page. This information is used for statistics and marketing purposes.

3 luni

HTTP Cookie

i

openx.net

Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user’s movement on websites that use the same ad network.

1 an

HTTP Cookie

i_112

flx1.com

În așteptare

29 zile

HTTP Cookie

id

flx1.com

Preserves the visitor’s session state across page requests.

2 ani

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

1 an

HTTP Cookie

NID

google.com

Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.

6 luni

HTTP Cookie

pagead/1p-user-list/#

google.com

În așteptare

Session

Pixel Tracker

PREF

youtube.com

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.

8 luni

HTTP Cookie

r

flx1.com

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 

6 zile

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Used to check if the user’s browser supports cookies.

1 zi

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Session

Pixel Tracker

uid

flx1.com

Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.

Session

Pixel Tracker

uuid2

adnxs.com

Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.

3 luni

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 zile

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Session

HTTP Cookie

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-device-id

youtube.com

Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-app

youtube.com

Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML Local Storage

yt-remote-session-name

youtube.com

Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML Local Storage

Neclasificate (4) 

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale. 

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

_hjTLDTest

granviamarina.ro

În așteptare

Session

HTTP Cookie

trafic_h_dev

granviamarina.ro

În așteptare

31 ani

HTTP Cookie

trafic_ranking

trafic.ro

În așteptare

207 luni

HTTP Cookie

trafic_v_dev

granviamarina.ro

În așteptare

1 zi

HTTP Cookie

Imaginile prezentate și sugestiile de mobilare sunt cu titlu informativ. Proiectul poate suferi modificări fără a angaja răspunderea contractuală a dezvoltatorului.

Copyright © 2023 Granvia Marina. Toate drepturile rezervate.
By DEOS.RO
ro_RORomanian